Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Obornikach

O PROJEKCIE

Beneficjent: Powiat Obornicki

Nazwa projektu: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Nr projektu: RPWP.02.01.02-30-0016/16

Całkowita wartość projektu: 3 591 599,99 zł

Dofinansowanie z funduszy unijnych: 2 950 636,88 zł

Wkład własny: 640 963,11 zł

Czym są e-usługi wdrażane w ramach projektu?
E-usługi, czyli usługi udostępniane za pomocą Internetu pomogą Klientom PODGiK w Obornikach w:

  • dostępie do informacji przestrzennej
  • obsłudze prac geodezyjnych i kartograficznych
  • obsłudze koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  • udostępnianiu danych dla rzeczoznawców majątkowych
  • obsłudze zapytań komorniczych

Dostęp do e-usług zapewniają aplikacje: GEO-INFO i.Kerg, GEO-INFO i.EGiB, GEO-INFO i.Wniosek, GEO-INFO i.Rzeczoznawca, GEO-INFO i.Komornik oraz GEO-INFO i.Projektant.

Aplikacje są sprofilowane w taki sposób, aby mogły odpowiedzieć na potrzeby każdej grupy odbiorców korzystających z usług PODGIK w Obornikach. W zależności od aplikacji, z której korzysta Użytkownik, dokładny sposób wypełniania formularzy i składania wniosków może się od siebie różnić. Formularze są poszerzane o dodatkowe pola, które należy wypełnić, a ich pojawienie się zależy od rodzaju składanego wniosku. Aplikacje wyposażone są też w różne funkcjonalności dostosowane do konkretnej grupy odbiorców. Niektóre operacje mogą być wykonywane całkowicie automatycznie, inne przy częściowym udziale pracownika PODGiK w Obornikach.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak korzystać z aplikacji zapytaj w PODGiK w Obornikach lub zadzwoń: (61) 29 73 115.